Verkoop bouwmaterialen

Zandwinning

Binnenkort wordt de uitbating van een eigen zandgroeve opgestart te Snaaskerke, Schorremolenstraat met een oppervlakte van 17.5ha.

Verkoop van:
- aanvulzand
- teelaarde
- breukstenen
- kalksteenslag
- porfiersteenslag
- gekalibreerd steen- of betonpuin uit eigen stock
- dolomiet

Recyc West CVBA
Kuipweg 40 - 8400 Oostende
Tel. 059/80.22.91 - Fax. 059/80.35.32
BTW BE 0455.261.085